Galvenā izvēlne

  Jaunākās ziņas

  BOSCH JAUNĀKĀS ZIŅAS

  Akcija „Dzīvo ērti un enerģiski ar BOSCH“

  Pievienots: 13.06.2016

  Akcijas noteikumi

  1. Akcijas organizators – SAS „SPARK LT“, juridiskās personas kods 304139541, mītnes vietas adrese Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145 Viļņa (Vilnius), Lietuva.
  2. Akcija „Dzīvo ērti un enerģiski ar BOSCH“ norisinās no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlijam.
  3. Piedalieties akcijā, pērkot augstākās klases „Bosch“ veļas mašīnu Home Professional, Series 8 un Series 6 tipu veļas mašīnas, un saņemiet elektronisko „Nike“ dāvanu kuponu, kura vērtība ir 50 EUR.
  4. Preces, kas piedalās akcijā – „Bosch“ veļas mašīnas, kuru sēriju numuri ir: WAY32899SN, WAW28768SN, WAW32768SN, WAW32599SN, WAW32597SN, WAT283L8SN, WAT324L7SN, WAT284B9SN, WAT286B8SN, WAW32568SN, WAT286I7SN.
  5. Vēloties piedalīties akcijā un saņemt „Nike“ dāvanu kuponu, nepieciešams iegādāties augstākās klases „Bosch“ veļas mašīnu Home Professional, „Serie“ 8 vai „Serie 6“ un piereģistrēt savu pirkumu pa e-pastu energy@sparkagency.lt
  6. Elektroniskais „Nike“ dāvanu kupons Jums tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi 2-6 nedēļu laikā no Jūsu vēstules saņemšanas dienas.
  7. Tiesības piedalīties Akcijā ir tikai fiziskām personām, kuras dzīvo Latvijas Republikas teritorijā un no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlijam ir iegādājušies preces, kas piedalās Akcijā, kā arī šajā laikposmā ir reģistrējušas savu pirkumu un atsūtījušas pirkuma kvīti uz e-pastu energy@sparkagency.lt
  8. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, Akcijā var piedalīties tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju. Persona, kas jaunāka par 18 gadiem, reģistrējoties dalībai Akcijā, apstiprina, ka ir saņemta vecāku vai aizbildņu atļauja un ka vecāki vai aizbildņi ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem. Spēlē nevar piedalīties personas, kas jaunākas par 7 (septiņiem) gadiem.
  9. Akcijā nav tiesību piedalīties Organizatora darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Iepriekš minētie ģimenes locekļi – tie ir vecāki, brāļi, māsas, dzīvesbiedri (-es), bērni, brāļu, māsu dzīvesbiedri, dzīvesbiedru vecāki un citām radniecības saitēm saistītas personas. Ja Akcijas laikā tiek konstatēts šī punkta pārkāpums, pieteikums tiek izslēgts no spēles un dāvana tiek piešķirta citam dalībniekam.
  10. Akcijas norises vieta ir Latvijas Republika.
  11. Dalība spēlē jāreģistrē pa e-pastu energy@sparkagency.lt, atsūtot pirkuma kvīti, kurā ir norādīts veikals, kur iegādāta prece, pirkuma datums un „Bosch“ veļas mašīnas sērijas numurs, pircēja personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, e-pasts un kontakttālrunis).
  12. Sniedzot šo noteikumu 10. punktā norādītos datus, dalībnieks apstiprina, ka viņa sniegtie dati ir pareizi. Dalībnieks uzņemas risku par nepareizu datu sniegšanu. Ja sniegtie dati ir nepareizi un tādēļ dalībniekam nav iespējams izsūtīt elektronisko „Nike“ dāvanu kuponu, pieteikums tiek izslēgts no spēles.
  13. Dalībnieku atsūtīto informāciju pēc reģistrācijas nebūs iespējams mainīt.
  14. Elektroniskais „Nike“ dāvanu kupons tiks izsūtīts uz akcijas dalībnieka norādīto e-pasta adresi 2-6 nedēļu laikā no reģistrācijas datuma.
  15. Reģistrēto pirkuma kvīti obligāti jāsaglabā līdz Akcijas beigām.
  16. Reģistrēties var akcijas laikposmā – no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlija plkst. 23.00.
  17. Viena pirkuma kvīts var tikt reģistrēta un piedalīties Akcijā tikai vienu reizi.
  18. Dāvanas tiek dalītas līdz Akcijas laikposma beigām dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies.
  19. Dāvanu daudzums ir ierobežots.
  20. Visas sūdzības, kas saistītas ar Akciju, ieskaitot sūdzības, kas saistītas ar par Preci samaksātās summas atgriešanas kārtību, izskata organizators.
  21. Sūdzības Organizatoram jāiesniedz ierakstītā vēstulē ne vēlāk kā līdz 15.08.2016. uz adresi Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145 Viļņa (Vilnius), Lietuva.
  22. Organizators sūdzību izskata ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
  23. Akcijas dalībnieki, reģistrējoties šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, apstiprina savu piekrišanu piedalīties Akcijā.
  24. Akcijas dalībnieki apstiprina, ka bez ierunām piekrīt šiem noteikumiem un uzņemas vadīties saskaņā ar tiem, kā arī tos ievērot.
  25. Organizatoram ir tiesības vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt dāvanu piešķiršanas kārtību.
  26. Visus šajos noteikumos neapspriestos noteikumus regulē Civilkodeksa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu nolikumi. Visos šajos noteikumos neapspriestajos jautājumos organizators var pieņemt vienpusīgu lēmumu, vadoties pēc piemērojamajiem tiesību aktiem un šiem noteikumiem.
  27. Organizatoram ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Akciju jebkurā laikā, ja notiktu būtisks šo noteikumu pārkāpums un/vai ļaunprātīga to izmantošana, vai, ja iestātos nepārvarama spēka (force majeure) apstākļi.
  28. 28.    Papildu informācija par Akciju tiek sniegta pa e-pastu: spark@sparkagency.lt

  Atpakaļ